DÖKÜMANLAR

Gümrük işlemleriniz için gerekli evraklar aşağıdaki gibidir. Yükümlü takip sisteminde kaydı olan firmaların tarafımıza sadece vekalet vermeleri yeterlidir. Kaydınızın olup olmadığını bize ulaşarak sorgulatabilirsiniz.

FİRMA DOSYASI

1) Vekaletname Noter Tasdikli (1 Adet)
2) İmza Sirküleri Orijinal Veya Noter Tasdikli (1 Adet)
3) Ticaret Sicil Gazetesi (Güncel Hali) Orijinal Veya Noter Tasdikli (1 Adet)
4) Faaliyet Belgesi Orijinal Veya Noter Tasdikli (1 Adet)
5) Vergi Dairesi Mükellefiyet Yazısı Orijinal Veya İnternet Çıktısı (1 Adet)
6) Vekaletnameyi İmzalayan Kişinin TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdan Sureti (Noter Tasdikli) (1 Adet)

İTKİB EVRAKLARI

1) 2016 İTKİB taahhütnamesi
2) İhracatçı kayıt formu
3) İthalatçı kayıt formu
4) Üretici ihracatçı kayıt formu

TAREKS EVRAKLARI

1) Noter onaylı ekli taahhütname (Taahhütname de Kaşe olması zorunlu)
2) Kuruluştan İtibaren Tüm Ticaret Sicil Gazeteleri Orijinal Veya Noter Tasdikli 1 Adet
3) Vergi Dairesi Mükellefiyet Yazısı (İnternet Çıktısı veya Aslı)
4) İmza Sirküleri Orijinal Veya Noter Tasdikli 1 Adet