TAREKS İŞLEMLERİ

Kısaca Risk Esaslı Denetleme Sistemi Diyebileceğimiz Tareks İşlemleri, Gerek Üreticileri Gerekse Tüketicileri Korumak Amacıyla Uygulanmaktadır. Gerekli Tareks Denetimlerinde Başarılı Olmayan Ürünlerin Mahrece İadesi Söz Konusu Olduğundan; Bu Konuda Sizlere Sunacağımız Doğru Bilgilendirme İle İleride Yaşayabileceğiniz Sorunların Önüne Geçmenizi Mümkün Olacaktır.

Tareks İşlemleri İçin Gerekli Evraklar;

1)    Noter onaylı ekli taahhütname (Taahhütname de Kaşe olması zorunlu)

2)    Kuruluştan İtibaren Tüm Ticaret Sicil Gazeteleri Orijinal Veya Noter Tasdikli 1 Adet

3)    Vergi Dairesi Mükellefiyet Yazısı (İnternet Çıktısı veya Aslı)

4)    İmza Sirküleri Orijinal Veya Noter Tasdikli 1 Adet